Komańcza
oraz spotkanie z bieszczadzkim artystą


Mieszkańcy Komańczy tworzą wspólnotę trzech wyznań, dlatego znajdują się tutaj trzy czynne świątynie: cerkiew prawosławna, cerkiew greckokatolicka oraz kościół rzymskokatolicki.
W Komańczy, w klasztorze SS. Nazaretanek  w okresie od 29 września 1955 r. do 28 września 1956 r. więziony był Prymas Polski, ks. Kardynał Stefan Wyszyński.
Proponujemy turystom odwiedzenie tej malowniczo położonej miejscowości, a w drodze powrotnej, w miejscowości Hoczew, odwiedzimy galerię p. Zdzisława Pękalskiego - znanego malarza, rzeźbiarza i gawędziarza.

TRASA: Polańczyk - Lesko - Zagórz - Komańcza /klasztor SS. Nazaretanek oraz  cerkiew greckokatolicka/ - Hoczew /spotkanie z bieszczadzkim artystą/ - Polańczyk

Czas trwania wycieczki  około 6 godz.

e-mail: biuro@bt.bieszczady.pl
b3
b4
2
Informacje i zapisy:

Biuro Turystyczne  „BIESZCZADY”
38-610 Polańczyk, ul. Zdrojowa 32
tel. 609 500 877,
      518 074 753,
      506 863 322,
Biuro Turystyczne "Bieszczady" - Jedź z nami, wrócisz zadowolony !